Eutelsat
Mercedes
Dynafit
Solid

REGULAMIN V BIEGU GRANIĄ TATR 2021

I CEL IMPREZY
  1. Promocja Podhala, Zakopanego i Tatr
  2. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych
  3. Popularyzacja biegania długodystansowego oraz promocja turystyki aktywnej
  4. Popularyzacja bezpiecznych zachowań w górach